Nie kupuj - adoptuj! Logo
Zarząd

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia "Pogotowie dla Zwierząt"


Krystyna Kukawska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Pogotowie dla Zwierząt"

Beata Żółkiewska
Wiceprezes Stowarzyszenia "Pogotowie dla Zwierząt"

Justyna Bak
Skarbnik Stowarzyszenia "Pogotowie dla Zwierząt"


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Pogotowie dla Zwierząt"


Iwona Kostrzewa-Lewińska - przewodnicząca
Celina Kopciał - wiceprzewodnicząca
Beata Kubacka - członek


Sąd Koleżeński Stowarzyszenia "Pogotowie dla Zwierząt"


Przemysław Kopciał
Ryszard Wysocki
Jolanta Sobieralska
Piotr Żółkiewski