Nie kupuj - adoptuj! Logo
Uprawnienia Pogotowia dla Zwierząt

1. Pogotowie dla Zwierząt ma prawo współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie o Ochronie Zwierząt.

2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela zagraża jego życiu lub zdrowiu -  upoważniony przedstawiciel PdZ ma prawo odebrać właścicielowi zwierzę.

3. W przypadku, kiedy prawa zwierzęcia są łamane z naruszeniem głównie art. 6 Ustawy o Ochronie Zwierząt, PdZ ma prawo złożyć pisemny wniosek do władzy terytorialnej o odebranie zwierzęcia z miejsca jego dotychczasowego pobytu.

4. Inspektorzy PdZ mają prawo podjąć decyzję o uśmierceniu zwierzęcia, kiedy jego dalsze egzystowanie wiązać się będzie z cierpieniem, któremu w żaden możliwy sposób nie można zaradzić.

5. Przedstawiciele PdZ mają prawo do prowadzenia kontroli dobrostanu zwierząt w zakresie, jakim umożliwia to Ustawa o Ochronie Zwierząt oraz inne akty normatywne o zbliżonej tematyce.