Nie kupuj - adoptuj! Logo
Sprawozdania

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej 02.09.2012 r. podczas dożynek w Nadarzynie


Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia
Pogotowie dla Zwierząt za 2010 r.


Sprawozdanie finansowe Pogotowia dla Zwierząt za 2010 r.Zbiórka publiczna - 2009 r.

altalt