Nie kupuj - adoptuj! Logo
Działania

Dołącz i działaj!

  1. Działania naszej organizacji obejmują poszerzanie świadomości społecznej poprzez upowszechnianie praw zwierząt (służą temu wszelkie działania typu pogadanki w szkołach, prowadzenie imprez plenerowych, udział w festynach, systematyczna współpraca z lokalnymi mediami - opisywanie naszych interwencji, prezentacja psów ze schroniska), prowadzenie akcji adopcyjnych dla bezdomnych i zagubionych zwierząt (wykonywanie plakatów, ulotek, folderów, ogłoszenia w prasie i telewizji, dowożenie zwierząt do nowych właścicieli i wspomaganie ich w opiece nad nimi), współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi (informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami na terenie danej gminy, wnioskowanie o czasowe odebranie zwierząt w myśl art. 7.1. Ustawy o Ochronie Zwierząt, powiadamianie o akcjach edukacyjnych i adopcyjnych wraz z prośbą o wsparcie finansowe, opiniowanie projektów uchwał dotyczących postępowania ze zwierzętami bezdomnymi), interwencje w odpowiedzi na przypadki niewłaściwego traktowania zwierząt (pouczanie właścicieli zwierząt i wyznaczanie terminu naprawy wskazanych nieprawidłowości, odbieranie zwierzęcia, gdy właściciel nie przejawia chęci współpracy lub gdy życie zwierzęcia jest zagrożone - art. 7.3. Ustawy o Ochronie Zwierząt, doniesienia na policję o wszelkich faktach znęcania się nad zwierzętami, uczestniczenie w procesach sądowych sprawców okrutnego traktowania zwierząt, sprawowanie stałego nadzoru nad właściwą opieką nad zwierzętami przez kilkunastu właścicieli, dokarmianie zwierząt będących pod naszym nadzorem, sponsorowanie sterylizacji, odrobaczenia, odpchlenia, itp.
  2.  

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.

WSPIERAJĄC NAS – POMAGACIE ZWIERZĘTOM!